sėklinio pasėlio aprobavimo aktas


sėklinio pasėlio aprobavimo aktas
sėklinio pasėlio aprobavimo aktas statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Dokumentas, kuriame nurodoma sėklinio pasėlio atitiktis Javų, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių reikalavimams. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402972&p_query=&p_tr2= atitikmenys: angl. Field inspection report ryšiai: susijęs terminassėklinis pasėlis šaltinis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. A-196 „Dėl Javų, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 78-3858)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • Field inspection report — sėklinio pasėlio aprobavimo aktas statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Dokumentas, kuriame nurodoma sėklinio pasėlio atitiktis Javų, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių reikalavimams.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.